สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93190
โทรศัพท์ : 0-7482-9767, 0-7482-9768 แฟกซ์ : กด 612  E-mail : admin@khaoya.go.th
Powered By WNT.CO.TH