กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติเขตอำเภอศรีบรรพตรายละเอียด :
    

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติเขตอำเภอศรีบรรพต มี 3 ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า จำนวน 50 คน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ จำนวน 50 คน องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน จำนวน 50 คน -วันที่ 27 มกราคม 2563 -บรรยายวิชาความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย -บรรยายวิชาการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย -บรรยายวิชาการป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ -บรรยายวิชาการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเบื้องต้น -ฝึกปฏิบัติการช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ -วันที่28 มกราคม 2563 -บรรยายวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำถิ่น -ฝึกปฏิบัติสาธิตการโรยตัวจากที่สูง,การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ -ฝึกปฏิบัติการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากพื้นที่สูงด้วยบันใด -บรรยายวิชาการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น -ฝึกปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัย(การวิ่งสายดับเพลิง/การใช้อุปกรณ์/การระงับอัคคีภัย/ การดับเพลิงก๊าซหุงต้ม/ถาดน้ำมัน/ถังฉีดดับเพลิง วันที่ 29 มกราคม 2563 -บรรยายวิชาความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย -บรรยายวิชาเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย -ฝึกปฏิบัติการค้นหาทางกายภาพ/การค้นหาแบบหน้ากระดาน/การค้นหาแบบเข็มนาฬิกา -ฝึกปฏิบัติการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง/การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือ สถานการณ์อื่นๆ -บรรยายวิชาสุรปผลการฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่ -พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร


Togel Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563    อ่าน 373 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**