กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
    

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโพรงงู โรงเรียนโหล๊ะเร็ด โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพตและโรงเรียนไทรทอง ได้ฝึกทำการสานตะกร้าจากใบเตยโดยผู้สูงอายุเป็นผู้สอน วันที่ 2 มีนาคม 2563 -โรงพยาบาลอนามัยบ้านศาลามะปรางมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันการเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) วันที่ 3 มีนาคม 2563 -นักเรียนผู้สูงอายุทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว


Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563    อ่าน 254 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**