ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญตอบแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพยอม ระหว่าง กม.27+950 - กม.35+000 ระยะทาง 7.050 กิโลเมตร และ ระหว่
   
 
   

 ขอเชิญตอบแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพยอม ระหว่าง กม.27+950 - กม.35+000 ระยะทาง 7.050 กิโลเมตร และ ระหว่าง กม.37+000 - กม.51+605 ระยะทาง 14.605 กิโลเมตร รวมระยะทาง 21.655 กิโลเมตร โดยแสกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพ👇

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564