ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
   
 
   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564