ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
   
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2562
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2562